Årsmøte 2024

13.01.2024

Årsmøtet avholdes 19.mars kl. 18.00 på Søve vgs.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5.mars til post@nomerideklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dette blir sendt ut på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nome Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nome Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!