Årsmøte

16.01.2019

Vi minner om årsmøte onsdag 23. januar kl. 18 i Drengestua på Søve.
Under kan det leses innkommet sak. Styret har drøftet og kommet frem til at disse sakene ikke er årsmøtesaker men at det er mer riktig å ta disse på medlemsmøtet vi skal ha rett etter årsmøtet.
Det vil bli servert pizza og brus. Vel møtt, håper å se mange av dere der!
Hilsen styret.

Følgende dokumenter for belastning nedenunder:

  • Årsberetningen 2018
  • Budsjett for 2019
  • Innkomne saker
  • Valgkomiteens innstilling
  • Regnskap 2018

Viser til inkallelse sendt på mail 9. Januar 2019:

Til medlemmer av Nome rideklubb!Velkommen til årsmøte i rideklubben onsdag 23. januar 2019 kl. 1800 i Drengestua på Søve videregående.Sakslisten er som følger:- Godkjenne de stemmeberettigede
- Godkjenne innkalling og saksliste
- Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
- Godkjenne årsberetning 2018
- Godkjenne regnskap
- Fastsette medlemskontingent
- Godkjenne budsjett
- Innkomne saker
- Valg av styret
- Valg av revisor
- Valg av representant til Nome Idrettsråd
- Valg av valgkomitè
Vi ber om at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er styret i hende innen onsdag 2. januar 2019. Saker kan sendes post@nomerideklubb.no.
Etter årsmøtet blir det et medlemsmøte hvor det blir servert pizza :) Tenk gjerne igjennom i forkant hva du som medlem ønsker av klubben og ta dette opp på medlemsmøtet!
Mvh Odilia Wilbers, sekretær i Nome Rideklubb