Referat fra medlemsøte

11.04.2019

Referat

Medlemsmøte nr. 1 (2019) i Nome Rideklubb
26 mars, Ulefoss samfunnshus kl. 18:00 - 21:00

16 medlemmer inkludert styret var tilstede under møtet.


2019 - 1

Styret orienterte om sitt arbeid frem til nå:

ü Styret har hatt en større gjennomgang av klubbens økonomi. Det er per dags dato god likviditet totalt sett i klubben, men styret prioriterer nå å få økt inntekter på Norsjøhallen. Sponsorarbeid står høyt på styrets prioriteringsliste, og styret bruker mye tid på dette per dags dato. Det er viktig for styret at klubbens medlemmer er klar over at Norsjøhallen er klubbens «gull». Uten anlegget er det svært vanskelig å drive aktivitet, så det er viktig at vi vedlikeholder denne, og passer godt på anlegget vårt.

ü Det blir i disse dager skrevet trenerkontrakter med alle trenere.
I tillegg til egne helgertrenere har klubben knyttet til seg følgende klubbtrenere:

Cathrine Wiik Svendsen - dressur

Heidi Lysdahl - sprang

Øivind Mikkelsen - kjøring

ü Det har kommet inn ønsker fra flere medlemmer om hindermatriell. Styret har vedtatt å selge de hvite hinderstøttene (i tre), og kjøpe nytt hindermateriell, både bommer og støtter, for inntil 15.000kr. Dette kommer i løpet av våren.

ü Nå vil det komme informasjon fra styret skje via MinIdrett på epost. Ønsker man hallkort, betales dette via MinIdrett. Viktig at alle medlemmer selv sjekker og oppdaterer korrekt epost via sin MinIdrett for å motta informasjon.

ü Tirsdag 23.04 arrangerer styret via styremedlem Oda Tørre en egen barne - og ungdomskveld på Søve (i skolebygget, sal 6). Det blir kahoot, informasjon og pizza. Se egen invitasjon!

ü Vi blir en kontantfri klubb!! 😊 Kontantkasser i klubben er avviklet. Det bestilles en iZettle betalingsterminal som klubben skal benytte, tillegg skal vipps brukes.

ü Vi minner alle medlemmer om å registrere Nome Rideklubb som grasrotmottager på sitt spillekort (Norsk Tipping). Eller spre ordet til familie og venner om å registrere seg. Dette er til inntekt til klubben.

2019 - 2

Klubbhåndbok:

Styret er i gang med å lage en klubbhåndbok som inneholder all informasjon, planer og strategier i klubben. Dette vil bli tema på et eget medlemsmøte før sommeren.

2019 - 3

Norsjøhallen:

a) Vaskemaskin: Klubben har søkt midler av Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde til en industrivaskemaskin (inntil 10 kg) som står under tribunen. I tillegg til dugnadinnsats legger klubben inntil 20.000kr som egenkapital i prosjektet. Maskinen går på polletter, og det vil koste 150kr per pollett. All bruk av maskinen skjer på eget ansvar. Det vil komme mer info om maskinen når denne er klar til bruk.

b) Hallregeler:
Hallreglene ble gjennomgått, og det samme ble sikkerhet og bruk av ridebanens veier når det er mange i ridehallen sammen. Det har oppstått noen farlige situasjoner, og dessverre vært mye møkk i hallen i vinter. Det viktigste er å prate sammen når man er flere der nede!

c) Priser for bruk av hallen:
Styret har vedtatt at «åpen dag» utgår og avsluttes. Prisene for bruk av hallen er som følger:

For hovedmedlemmer i klubben:

o 3000 kr årskort

o 1000 kr per hestepasser (maks 2 hestepassere per årskort)

o 4000 kr for familieårskort

o 100 kr per gang (organisert trening)

For gjestemedlem av klubben:

o 4000 kr årskort

o 5000 kr for familieårskort

o 150 kr per gang (organisert trening)

Leie av ridehallen:

o 5000 kr for 1 hel helg

o 3000 kr for leie 1 dag

2019 - 4

Dugnad:

§ Onsdag 24.04 fra kl. 18 vil det bli holdt en felles dugnad for alle medlemmer i Nordsjøhallen.

Da er det tid for vårrengjøring av ridehallen vår! Det vil bli lett servering av drikke og enkel mat (pølser). Vi skal nå innføre en dugnadsbok man kan skrive seg opp i, når man møter på dugnad. Fra denne boken vil det trekkes premier, blant annet ett årskort ved neste årsmøte. Jo flere dugnader man blir med på, jo større sjans for å vinne. I tillegg til dugnad blir bruk av vaskemaskinen gjennomgått i plenum. Håper på godt oppmøte!

Styret spurte medlemmer om det var aktuelt med dugnad om å selge saft og syltetøy. Dette er aktuelt, og flere medlemmer ønsker dette. Lena Jensen sjekker mer ut, og vi kommer tilbake til medlemmer hvis dette er hensiktsmessig for oss.

2019 - 5

Stevner:

Stevnene rett etter påske blir avlyst. Det blir banetrening med Heidi Lysdahl søndag 28.04. Se egen invitasjon. Det blir også satt opp egen dressurdag / programridning med Cathrine i løpet av våren.

2019 - 6

Klubbklær:

Klubbklær har lenge hvert et ønske fra medlemmer. Lena Jensen i styret jobber til daglig med profilklær og andre effekter. Hun hadde med noen vareprøver, kataloger og forslag til klær. Lena setter opp ulike forslag med pris, så blir det en egen «Prøvedag» og bestilling av klubbklær i løpet av våren.

2019 - 7

Eventuelt:
Ingen saker fra medlemmene.

Det forelå ingen flere saker til behandling og møtet ble avsluttet med pizza!